crea-tura
OUR COMPANY
Udržitelná architektura
Od první skici po dekonstrukci.
Provedeme vás procesem od studie stavby, přes návrh a připravíme dokumentaci pro stavební řízení.
Jak to s námi funguje?
1
Úvodní konzultace
Zjistíme, co váš projekt potřebuje. Ke každému klientovi přistupujeme individuálně.
2
Nabídka prací a harmonogram
3
Nabídka prací a harmonogram
Our company works according to the principle of individual approach to every client. This method lets us to get success in problems of all levels.
BASICS
A co pro vás můžeme udělat?
Stavby a soubory
Věnujeme se návrhům občanských staveb, bytových domů a ubytovacích kapacit. Provedeme vás procesem od studie stavby, přes návrh a připravíme dokumentaci pro stavební řízení. Prováděcí projekt zpracováváme v součinnosti se smluvními partnery a pro váš projekt máme k dispozici statika, technika zařízení budov, a rozpočtáře. Při návrzích staveb se řídíme honorářovým řádem České komory architektů. Pokud znáte výši své plánované investice lze si snadno vypočítat cenu projektu pomocí Kalkulačky pro pozemní a krajinářské stavby
Krajina
Věnujeme se začleňování lidských sídel do krajiny a krajiny do sídel. Navrhnu pro vás parky, zahrady, doprovody toků a komunikací i městskou zeleň a stromořadí. Provedu vás procesem od studie, přes návrh a připravím dokumentaci pro stavební řízení. Prováděcí projekt zpracovávám v součinnosti se smluvními partnery a pro váš projekt mám k dispozici krajináře, zahradníka, technika a rozpočtáře.
Město a veřejný prostor
Dům a silnice není město. Předivo města je složitý systém zahrnující mnohem více než jen bydlení, parkování, zastávku a kanál. Tak jako náš byt vymezuje místo, kde se cítíme bezpečně, je potřeba uvažovat o vytvoření bezpečného místa pro člověka ve městě. Ve městě bojuje člověk o prostor s mnoha vlivy, mým úkolem je tyto vlivy navzájem koordinovat, uvést je do ekvilibria a najít pro všechny výhodné řešení. Zpracovávám studie veřejných prostorů a spolupracuji s inženýrskými týmy na vytvoření kvalitních městských prostorů, nejen na hlavním náměstí.
Výstavy, instalace a publikace
Veškerá vaše odvedená práce a její viditelné výsledky je třeba propagovat, katalogizovat a archivovat. Navrhuji a stavím výstavy, přehlídky a showroomy pro umění i komerční výrobky. Jednotlivý exponát i mezinárodní výstava vyžadují péči. Při návrhu výstavních prostor spolupracuji s profesionálními umělci a odborníky na světelné a technické zajištění expozic.
Katalogy, sborníky a monografie neodmyslitelně patří k výstavám a přehlídkám. Na publikacích nejčastěji zastávám služby editora a zodpovědného redaktora. Při jejich tvorbě spolupracuji s korektory, grafiky a vydavatelskými domy.
Mám zájem o konzultaci svého projektu
Máte otázky? Nevíte, kolik to všechno může stát a co vám můžeme přinést? Napište nám již dnes
Často se nás ptáte
Jak přijdete na cenu za projekt?
Karel, zakladatel crea_tura
Používáme profesní standardy. Nicméně, pokud váš projekt přispívá k lepší budoucnosti, jste neziskovka či umělec, rádi se přidáme s tím co umíme pouze za náklady.