crea—tura studio
Sustainability Experience Centre


LESS

Inovativní centrum udržitelnosti LESS
Nový symbol inovací
Návrh představuje nový přístup firemní presentaci globální společnosti. Vytváříme nejen showroom, ale solidní prohlášení pro rok 2030+, který je zásadním cílem pro klimatické aktivity. který svým pozitivním dopadem přesahuje řešený prostor. Záměru využíváme jako katalyzátoru dalekosáhlých pozitivních změn. Prezentujeme tak praktickou osvětu a to, že dostává svým vlastním závazkům.
Udržitelnost od celku po detail
Návrh je vlajkovou lodí udržitelnosti v Evropě. Zrodil se z vize, která se cílí na vysoce kvalitní upcyklaci a recyklaci materiálů, energetickou a uhlíkovou neutralitu a důslednou minimalizaci odpadu. Koncept je od začátku a do detailu navržen tak, aby měl pozitivní environmentální dopad v celém svém životním cyklu. Prostor odpovídá nejpřísnějším kritériím certifikací.

Data o projektu
Praha 1, Florentinum
650 m2
minimální CO2 emise
Principy návrhu
Udržitelnost především
Koncept je od začátku a do detailu navržen tak, aby měl pozitivní
environmentální dopad v celém svém životním cyklu.
Poměrem stabilních a proměnlivých vlastností v návrhu docilujeme
toho, že všechny cílové skupiny najdou nejen spokojení, ale
budou se rovněž opakovaně vracet
Dvě reality: fyzická a virtuální
Připraveno pro certifikaci!
Environmentální certifikace LEED a WELL jsou díky jejich komplexnímu přístupu a nezávislému hodnocení známkou nejlepších postupů v navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost. Uhlíková neutralita pak zajišťuje minimalizaci environmentálního dopadu projektu v návaznosti na globální cíle společnosti.
LEED
Do architektonického návrhu projektu byly od začátku zakomponovány požadavky
certifikace LEED pro komerční interiéry
WELL
Projekt interiéru je od rané fáze studie navrhován tak, aby jako
první v České republice získal ocenění WELL. Velký důraz je dáván
na sociální udržitelnost, tzn.
Udržitelné bistro je stabilním místem, které spojuje všechny děje a uživatele či návštěvníky do společné komunitní zóny.
Showroom / expozice
Pokud prostor neslouží pro velkou přednášku, je plně variabilním showroomem vybavený nejmodernějšími audiovizuálními technologiemi prezentace
Coworking
Flexibilní openplace, navržený pro inovace, spolupráci ale i soustředění.
vizualizace: dousek-zaborsky
Principy návrhu
Udržitelnost především
Celkové hmotové, výškové a objemové řešení respektuje původní barokní stavby a historickou hodnotu celého areálu.
Placemaking: kvalita, atraktivita, stabilita a flexibilita
Stavíme na pilířích tradice a odpovědnosti, přičemž naplno využíváme soudobých přístupů v udržitelnosti, už 14 let
Dvě reality: fyzická a virtuální
cirkulární uvažování, přeměna odpadu na finance a prostředí
Udržitelnost především
Areál je jedním z pilotních projektů cirkulárních staveb v ČR
V návrhu se odráží naše mezinárodní know-how, využitím inovativních metod v rámci výstavby, provozu i dekonstrukce dosahujeme uhlíkové neutrality. Prostor nejen že ukazuje, nýbrž aktivně přetváří odpad na zdroje, a to ve všech fázích životního cyklu: výstavbě, samotném provozu i dekonstrukce. LITR doslova „požírá" odpad
Placemaking
Veolia Place je ale mnohem více než učebnicovým příkladem aplikace nejnovějších metod udržitelnosti. Je také otevřeným místem/platformou/ laboratoří sloužící pro skvělé nápady o udržitelnosti a cirkularitě.
Prostor láká vstoupit, ať už ze zvědavosti, poznáním či komunitou. Poměrem stabilních a proměnlivých vlastností v návrhu docilujeme toho, že všechny cílové skupiny prostoru najdou nejen spokojení, ale budou se rovněž opakovaně vracet. Někdo za opakující se atmosférou, jiný za zcela novými podněty. Každý podvědomě vyhledáváme stabilitu, flexibilitu a individualizaci, v námi příjemném poměru.
Tyto principy jsou vetknuty i do prostředí navrhované nejen pro současnost, ale i budoucí vývoj, který se rapidně zrychluje a my v něm hledáme kotvy i vzrušení z nového.
Co se týče kvality vnitřního prostředí je interiér uvažován jako první, který v ČR cílí na certifikaci WELL pro kvalitu vnitřního prostředí.
Estetika materiálů
Estetika materiálů vychází z udržitelných a kvalitních materiálů. Je
volena tak, aby působila na všechny. Aneb každý si najde to své.
Spolupráce s experty
Jako ve všech našich projektech jsme se spojili s odborníky
Aktivně jsme spolupracovali s předními odborníky a největšími hráči udržitelné výstavby v ČR i zahraničí.
Máte podobný záměr?
Napište nám pro první konzultaci vašeho projektu!