crea—tura studio
Retex Fulnek
Obnova brownfieldu

klient — investiční skupina Vci
velikost — 38 000 m2
rok — 2020


Brownfield je unikátní zejména svou polohou v rámci města. Proto o něm neuvažujeme pouze ve formě revitalizace budov, ale také vytvoření atraktivního místa v rámci města i regionu. Je řešeno jako polyfunkční celek, který má ambici se stát prestižní lokalitou. Docházíme ke kombinaci funkcí a prostorů, která je analogická světovému a tedy odpovídajícímu řešení.

Anotace
Dispozice — flexibilita
Výrobní objekty jsou velmi dobře transformovatelné na takřka jakékoliv využití. Vnímáme, že nejvhodnější je nyní stabilizovat jednotlivé objekty a to v rámci celkové koncepce areálu. Konstrukce a řešení umožňuje velmi dobrou adaptaci v čase, tedy funkci nefixovat, ale poskytnout maximální možnost flexibilitu.

Práce s veřejným prostorem
Současný hlavní vstup je nutné podpořit jakožto „městskou bránu". Její artikulace je zásadní. Kličem k prostorovému funkčnímu areálu je řešení jeho návaznosti na komunikace a rozdělený na veřejnou, poloveřejnou, polosoukromé a výhradně soukromé prostory. Tak lze do areálu dostat život, který však nekoliduje s jeho využitím.


Hlavní konstrukční řešení a návrh základních materiálů
Tektonická práce s cihlou je velmi inspirativní. V dnešní výstavbě se již s tímto setkáme velmi ojediněle. Materiálové řešení bude z tohoto dědictví vycházet, nicméně posune jej do současnosti a současných vysokých standardů. I z toho důvodu navrhujeme výhledově výměnu hal z 80. let, v průběhu pozdní fáze provozu.

Zakomponování kulturní hodnoty minulého, současného a budoucího stavu objektů
Nejde o pouhou rekonstrukci, ale vyzdvihujeme hodnoty současného stavu, dobře zachovalého historického areálu. Do kontrastu s ním přicházejí nové kvalitní prvky, které areálu umožní budoucnost.