crea_tura
Projekt

Veolia Place

Veolia Place = LITR
Zážitkový prostor udržitelnosti a nový symbol cirkulárních
inovací


Návrh představuje nový přístup firemní presentaci globální společnosti. Nevytváříme showroom, ale solidní prohlášení pro rok 2030+, který je zásadním cílem pro klimatické aktivity. který svým pozitivním dopadem přesahuje řešený prostor. Záměru využíváme jako katalyzátoru dalekosáhlých pozitivních změn. Prezentujeme tak praktickou osvětu a to, že dostává svým vlastním závazkům.
kontext - tradice - odpovědnost

Udržitelnost od celku po detail
Návrh je vlajkovou lodí udržitelnosti v Evropě. Zrodil se z vize, která se cílí na vysoce kvalitní upcyklaci a recyklaci materiálů, energetickou a uhlíkovou neutralitu a důslednou minimalizaci odpadu. Koncept je od začátku a do detailu navržen tak, aby měl pozitivní environmentální dopad v celém svém životním cyklu. Využitím inovativních metod v rámci výstavby, provozu i dekonstrukce dosahujeme uhlíkové neutrality. Prostor odpovídá nejpřísnějším kritériím certifikace LEED.

Data o projektu
2. místo v soutěži
650 m2
0 CO2 emisí
Co o projektu říkají?
Bistro je stabilním místem, které spojuje všechny děje a uživatele či návštěvníky do společné komunitní zóny.
Showroom / expozice
Pokud prostor neslouží pro velkou přednášku, je plně variabilním
showroomem/expozicí vybavenou nejmodernějšími audiovizuálními
technologiemi presentace
Entrance

Coworking
Placemaking
1
Principy návrhu
Vize o Zemance
Jak to všechno začalo
Book design is the art of incorporating the content, style, format, design, and sequence of the various components of a book into a coherent whole. In the words of Jan Tschichold, book design, "methods and rules upon which it is impossible to improve, have been developed over centuries. To produce perfect books, these rules have to be brought back to life and applied."
Visual aids are often used to help audiences of informative and persuasive speeches understand the topic being presented. Visual aids can play a large role in how the audience understands and takes in information that is presented. There are many different types of visual aids that range from handouts to presenataions. The type of visual aid a speaker uses depends on their preference and the information they are trying to present.

Each type of visual aid has pros and cons that must be evaluated to ensure it will be beneficial to the overall presentation. Before incorporating visual aids into speeches, the speaker should understand that if used incorrectly, the visual will not be an aid, but a distraction.
2
Projekt
Od první skici po de:konstrukci
Respektujeme hodnoty
Kontext a historie
Celkové hmotové, výškové a objemové řešení respektuje původní barokní stavby a historickou hodnotu celého areálu.
Tradice a odpovědnost
Stavíme na pilířích tradice a odpovědnosti, přičemž naplno využíváme soudobých přístupů v udržitelnosti, už 14 let
Nový život
Cílem je zapojit malou nerušící výrobu do barokního areálu na návsi, a oživit a otevřít areál.
Place making
Jak zajistit dlouhodobou úspěšnost projektu
a uspokojit všechny cílové skupiny v
rámci jednoho prostoru?
Vyváženě kombinujeme flexibilitu a stabilitu prostoru, abychom
vytvořili prostor odpovídající současnosti a budoucímu vývoji.
Každá z cílových skupin psychologicky vyžaduje určitý poměr
stability a flexibility. Pokud by vše bylo proměnlivé, pak by prostor
nemohl fungovat jako kotva v neustále se měnícím světě. Pokud by
prostor byl naopak pouze stabilní, neumožňoval by různé děje a
nenabízel možnost individualizace prostoru podle vlastních potřeb
a preferencí.
Strategie udržitelnosti
Areál je jedním z pilotních projektů cirkulárních staveb v ČR
V souladu s hodnotami, vizí a misí Biopekárny Zemanka je primárním cílem citlivá obnova areálu, která předchází negativním dopadům na své okolí, v režimu ekologickém a udržitelném hospodaření v areálu. Prodejna a kavárna prodávají lokálně vyprodukované zboží.
Veřejný prostor
Pekárna je součástí návsi
Naši stávající i noví zaměstnanci budou parkovat v areálu, ne návsi. Máme vyřešenou kanalizaci i odpadové hospodářství. Vydláždíme západní část návsi a současnou cestu k domům č. p. 6, 5, 9, 62, 69 a 98 přenecháváme obci.
Postupně zrekonstruujeme celý hospodářský dvůr, i rozpadlou stodolu u zámku.