crea—tura studio

Český pavilon
EXPO OSAKA
2025
Otevřená soutěž o návrh
Czech
Mushroom
Culture
Spojování — Detabuizování
Osudem budoucnosti je Konektivita

Namísto dechberoucích gest úspornost, typickou pro české uvažování. Vyladěné návštěvnické dobrodružství prostupující vrstvy houbové gastronomie, lovu hub směnitelných za houbový nápoj či luxusní kulturní zážitek v houbové opeře. To vše v ambientní atmosféře interiérů dotvářených smyslovou hrou detailů a velkých celků, pečlivým výběrem stavebních materiálů a způsobem interpretace tématu hub.

Anotace
Inovace — Objektivita
Z lesa do města, od sběru k pěstování a z Česka do Ósaky je osnova inovace zakládající pavilon přímo na místě. Díky tuzemské technologii založené na směsi houbového mycelia a lokálního odpadového kartonu jsme první stavbou s živým srdcem. Součinnost robotizované linky a houbového mycelia totiž tvoří esenci pavilonu, která se po dokončení stavebních prací promění na pěstírnu hub, operní sál i lis na upomínkové předměty. Tato transformativní jednoduchost zajišťuje soběstačnost v období provozu, kdy dodává čerstvé houby pro naši gastronomii, netradiční operní zážitek i upomínkové předměty pro odchozí návštěvníky. Atraktivnost pavilonu nezávisí na samotné myceliové technologii, ale především na jejím komplexním využití a hravém zpracování.

Přemosťování je cesta k otevřené společnosti
Důmyslným užitím rozšířené reality v návštěvní stezce přemostíme geografický distanc mezi Českou republikou a Ósakou. Vyprávění lidových pohádek babičkou, procházka lesy s mykologem či návštěva Národního ústavu duševního zdraví. To a více je způsob jak detabuizovat téma hub a současně ukázat kulturní tvář národa, jeho regionální biodiverzitu i odvážnou kreativitu našich vědců.
Tradice — Věda
Vztah české kultury k houbaření je vztahem k tvořivosti i přírodě
Že je houbaření českým fenoménem dokládá nekonečný seznam houbařských spolků i amatérských mykologů, pestrá nabídka pokrmů a nápojů z hub včetně chleba a piva, užití v oděvnictví i zmínky v kronikách a lidových vyprávěních. Tradice tak ve své podstatě vzniká z omezeného množství zdrojů a jevů primárně přírodního charakteru s vazbou na vlastní enviroment. Tento princip inspiruje obsah expozice i formát gastronomie.

Tradiční muchomůrka není všechno
Vysvětlit, že říše hub není pouze muchomůrka a houba není mycelium, patří mezi úkol našeho pavilonu. Chceme vyvrátit naučené tradice bez původu a zprostředkovat vhled do formálně neomezené říše hub či přiblížit inovativní řešení pro budoucnost, které jsou houby součástí již dnes.

Houbařství Výzkum
Česká kultura houbařství je signifikantní fenomén a houby i mycelium jsou celosvětovým východiskem při hledání obnovitelných stavebních hmot či řešení vážných ekologických problémů. Obsahové a formální zpracování pavilonu ukazuje Česko jako národ zvídavých houbařů, kteří mimo sezonu o houbách přemýšlejí v rovině inovativních řešení a architektury zítřka.

Mycelium Obnova
Mycelium, podzemní část houby, pro kterou se díky její schopnosti propojovat les vžily názvy jako Síť či Internet, slouží jako maskot ztělesňující Spojování, Inovace a Tradice. Mycelium je také stavební prvek, podobně jako beton. Místo z cementu vzniká prorůstáním odpadového kartonu myceliem.
♥ Multioborový team ♥

celková koncepce návrhu: Dominik Adamec, Marek Kratochvíl, crea—tura studio
expozice: Nitish Jain
gastro: Marie Ladrová
brand: Ondřej Šorm
architektura: Pavel Uličný

Expozice Jaký typ houbaře jsi?
Expozice pojatá jako adventura nabízí čtyři trasy. Důmyslný systém nazvaný Orbis pictus umožňuje vystavovat umělecká díla, prezentovat české technologie ale také zprostředkovat návštěvu venkovského stavení či laboratoř v ústavu duševního zdraví.

Fine dinning – Jídelna Rudolfa II.

Amfiteátr

BarKanceláře
Business lounge


Expozice
Auditorium

Displej - Chuť dobrodružství

Restaurace

Obchod


Pěstírna hub