crea—tura studio

Transformační centrum Ústeckého kraje

Otevřená soutěž o návrh na instituci 21. století
propojení — aktivace — identita

Otevřená veřejná soutěž o návrh
velikost — 10 000 m2, 13 300 m2 landscape
rok — 2022Transformace a udržitelnost
připraveno na budoucnost


Návrh pracuje s pilíři spravedlivé transformace a pilíři udržitelnosti, tak aby byl připraven i na neočekávatelnou budoucnost a mohl se stát inspirací nejen pro instituce, ale i veřejnost.

Anotace
Otevřený areál
Veřejná instituce otevřená všem. Otevření a aktivace areálu vnímáme jako transformace vnitřní periferie města. Ve veřejném areálu si každá věková i demografická skupina může najít to svoje.

Prostupnost
Obnovujeme vztah k uliční síti a vytváříme prostupné území, které lze v případě potřeby uzavřít. Areál je pod stálou sociální kontrolou.

Identita a orientace
Budova je novým bodem na mentální mapě města.
Nový objem s věží dosedá na stávající budovy, přitom však měřítkem nepřesahuje možnosti lokality a okolní zástavby. Navazuje na modernistický solitér, avšak místa jsou jednoznačně čitelná a uživatel se v nich snadno orientuje.


Třetí místo pro všechny
Transformace a propojování
Současné poznání nám říká, že inovace a transformace vznikají propojováním dříve nepropojeného. V navrženém atriu dochází ke spontánnímu setkávání všech programů a skupin uživatelů a obyvatelů. Všichni jsou tak součástí transformace. Atrium a cowork slouží jako prostor mezi klasicky zažitými programy (škola, práce,domov...). Přináší každému prostor pro osobní rozvoj a poznání, protože transformace se nebojíme, pokud jí rozumíme.

Moderní pracovní prostředí
přizpůsobitelnost, soustředění i spolupráce
Instituce, startupy, cowork, místa setkávání jsou navržena dle současných přístupů a umožňují různé modely práce a spolupráce, napříč sektory. Flexibilní pracovní prostředí, které se umí jednoduše přizpůsobit jakýmkoliv individuálním i potřebám v dynamicky se rozvíjejícím světě. Každý si může vytvořit své místo.
Spolupráce: Tereza Mirská, Aksatha Ravi Kumar
Třetí místo pro všechny
V navrženém atriu „Transformátoru" dochází ke spontánnímu setkávání všech programů a skupin uživatelů a obyvatel. Všichni jsou tak součástí transformace. Atrium a cowork slouží jako prostor mezi klasicky zažitými programy (škola, práce,domov..) a přináší každému prostor pro osobní rozvoj a poznání.
tělocvična → velký sál
Startup Yard
ICUK a vizuální propojení s krajem
Park