crea—tura studio

Biopekárna Zemanka

Obnova brownfieldu

klient — Biopekárna Zemanka s.r.o.
velikost — 2 000 m2 + 1 500 m2 landscape
rok — 2022


V souladu s hodnotami, vizí a misí Biopekárny Zemanka navrhujeme revitalizaci brownfieldu, který přináší navrací život do místa, ve spolupráci s obcí.
Návrh staví na pilířích tradice a odpovědnosti, přičemž naplno využívá soudobých přístupů v udržitelnosti a estetické kvalitě architektury a bere v potaz celý životní cyklus budov a provozu.


Relevatní odkazy