creatura news feed

Rethink Architecture: Materials

Proces výstavby převážně probíhá tradičním způsobem návrh - výstavba - provoz – demolice. Není proto divu, že až 2/3 všech odpadů v České republice pochází právě ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. Nastal čas přehodnotit, co znamená dobrá architektura.  
Čtvrtá přednáška ze série o udržitelné architektuře, která má za cíl inspirovat architekty a zároveň představit konkrétní řešení aplikovatelná v České republice, aby je mohli studenti i architekti jednoduše převzít do svých návrhů. Jak přemýšlet o celém životním cyklu budovy již ve fázi jejího návrhu? Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat? Jak přistupovat k udržitelnosti stavebních materiálů a konstrukcí? To představí ORA ateliér a další odborníci, kteří nahlíží na proces architektonického návrhu, výstavby a konce životního cyklu budovy komplexně. Součástí přednášky bude virtuální prohlídka budovy Kendeda Building, která se řadí mezi ekologicky nejvyspělejší budovy světa.  
Mluvčí: 
  • Karel Goláň, INCIEN a crea_tura - principy cirkulární ekonomiky ve stavebnictví
  • Shan Arora, Kendeda Building - online přednáška s virtuální prohlídkou udržitelné budovy v USA (v angličtině)
  • Marie Nehasilová, UCEEB ČVUT - LCA a výběr šetrných materiálů
  • Karel Fronk, Skanska - principy šetrné demolice, příklady užití recyklovaných materiálů v praxi
  • Jan Veisser, ORA - prezentace projektů jako Dům v ruině a Štajnhaus Mikulov
Akci pořádá Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci s CAMP - Centrem architektury a městského plánování. 
události