creatura news feed

Veřejné projednání Biopekárny Zemanka

Veřejné projednání:

V pátek 10.7.2020 proběhla veřejná schůze obce Osečany, na které se vyjadřovali obyvatelé obce k variantám návrhu územního plánu a také k plánovanému záměru výstavby Biopekárny Zemanka v Osečanech.

Majitel biopekárny Jan Zeman, společně s architekty ze studia crea_tura představil projekt obnovení a využití historického areálu v jádru obce, který je kulturní památkou a přiléhá k místnímu zámku. I proto hlavními zmiňovaným aspekty při představení byla citlivost obnovy areálu, zachování krajinného a kulturního rázu, řešení začlenění tradiční malovýroby do areálu i obce. 

Občané obce podpořili záměr výstavby 76 hlasy a 31 občanů bylo proti záměru. Starosta obce při prezentaci záměru a při diskusi připomněl občanům, aby je jakékoliv názorové rozdíly na daný záměr nevedl k rozdělení obce. Soudržnost, která v obci panuje, bude vždy prioritou pro celé obecní zastupitelstvo, řekl starosta. 
události