crea—tura studio
Reduce
Reuse
recycle

Udržitelnost a cirkularita

Změna klimatu nevyhnutelně změní naše prostředí a tím i nás.
Naše planeta se změní, naše města se změní a stejně tak se změní i naše fyzické prostředí a způsob, jak žijeme.

Do našich návrhů a řešení integrujeme znalosti o udržitelnosti a environmentálních problémech


Nová role architekta
Krize klimatu spojená s úbytkem biodiverzity je nejpalčivějším problémem naší doby. Budovy a výstavba hrají důležitou roli, jsou zodpovědné za téměř 40 % emisí oxidu uhličitého (CO2) souvisejících se spotřebou energie a zároveň významně ovlivňují naše prostředí.
Až dvě třetiny odpadů v ČR tvoří stavební průmysl.
Pracovat ve stavebnictví a naplňovat požadavky společnosti bez překračování ekologických limitů naší planety bude vyžadovat kompletní změnu paradigmatu v našem chování. Společně s našimi klienty navrhujeme budovy, města a infrastruktury, jako nedílné součásti většího, neustále se obnovujícího a soběstačného systému.
V crea_tuře jsme si vědomi naší zodpovědnosti za koloběh zdrojů.

Proto o našich projektech neuvažujeme pouze jako o výstavbě, ale jako cirkulárním procesu. Procesu vzniku, života a změn. Jsme odborníci na udržitelné a cirkulární strategie v architektuře a stavebnictví, inovativní technologie budov a vedeme vlastní akademický výzkum. Aktivně spolupracujeme s předními odborníky a největšími hráči udržitelné výstavby v ČR i zahraničí. Používáme nejmodernější metodiky, aktivně v našich návrzích naplňujeme 17 udržitelných cílů definovaných OSN.
Principy v našich návrzích
Optimalizace materiálové náročnosti
Návrh budov v celém jejich životním cyklu
využití obnovitelného materiálu
adaptabilita,modularita, dekonstrukce
zelenomodrá infrastruktura a biodiverzita
Pokročilé řešení energií
A co to přinese vám?
ESG a výhodnější financování projektů
Zachování hodnoty
Kromě environmentální odpovědnosti toho přináší tento přístup dříve netušené výhody
Cirkulární principy, které uplatňujeme v našich projektech v umožňují zcela jinak nakládat s hodnotou a vloženým kapitálem. Například místo demolice je možné jednotlivé části budovy se ziskem prodat, rozložit riziko investice. Nové obchodní modely pronájmu (produkt jako servis) přinášejí zcela nové příležitosti.
Certifikace
Máme zkušenosti se získáváním certifikací BREEAM, LEED
Cirkulární principy, které uplatňujeme v našich projektech v umožňují zcela jinak nakládat s hodnotou a vloženým kapitálem. Například místo demolice je možné jednotlivé části budovy se ziskem prodat, rozložit riziko investice. Nové obchodní modely pronájmu přinášejí zcela nové příležitosti.
Spojujeme se v této misi s ostatními
Připojili jsme se k:
Deklaraci udržitelnosti
a
Czech Architects Declare Climate & Biodiversity Emergency