CREA
TURA
Zkoumá
Panelové dědictví - De:konstrukce
Jak se k dědictví panelových domů stavíme dnes a jaký bude jejich osud nadále? Nahlížíme na dědictví jako potenciál inovativních přístupů. Do debaty zda sídliště bourat či nebourat, takto přicházíme s mezifází procesu - dekonstrukce a rekonstrukce. Hledáme potenciál skrytý v materiálu, podobě a struktuře panelové výstavby a to v měřítcích od konstrukce a detailu po celkový urbanismus. Přistupujeme k dědictví jako nositeli významné materiální hodnoty, která roste na významu s hloubkou současné ekologické krize. Případová studie pak dokazuje možnosti tohoto přístupu k dědictví panelu. Z prázdné ubytovny se tak opět stane kus města, atomy rozbité struktury se přeskupí tak, aby opět dohromady složily organismus města. Místo další revoluce navrhujeme postupný rozklad do struktury města. Hromadnou dekonstrukci. Role architekta se mění. Stává se autorem a garantem celého procesu, nikoliv pouze unikátního řešení, a je zejména arbitrem nekvantifikovatelných hodnot, jakou je například kvalita prostředí, či estetika. Jeho rozhodnutí by měla být opřena o data získaná v průběhu procesu.
Made on
Tilda