CREA
TURA
Creatura [kr̺eä̯ˈt̪uːr̺ä]

podstatné jméno

1. Imaginární bytost, která se zakusuje do kreativních projektů
2. Uskupení architektů s přesahem
3. Výtvor, produkt, návrh, nápad
dům
krajina
veřejný prostor a město
Cirkulární architektura
Naše hodnoty, které dáváme do projektů:
Kvalita a promyšlenost
Né vždy je první nápad tím nejlepším. Projektům se naplno věnujeme s nadšením a energií nám vlastní.
Udržitelnost a cirkularita
Věříme v architekturu, která není jen o solárních panelech, ale o celkovém přístupu. Proto vždy hledáme optimální řešení, pro daný projekt. Seznamujeme klienty s možnostmi a dodavateli . Používáme progresivní cirkulární, i zavedené principy. Hlásíme se k deklaraci udržitelnosti
Kontextuálnost
Budova nikdy není jen sama o sobě. V našich projektech proto pracujeme s kontextem místa, situace a času. Nečekejte proto od nás létajicí město či parametrický mrakodrap.
Přehled služeb
Připravíme pro vás kompletní projekt i dozor nad jeho realizací. Potřebujete aby vás projekt měl dobré PR? I s tím máme zkušenosti.
Stavby a soubory
Věnujeme se návrhům občanských staveb, bytových domů a ubytovacích kapacit. Provedeme vás procesem od studie stavby, přes návrh a připravíme dokumentaci pro stavební řízení. Prováděcí projekt zpracováváme v součinnosti se smluvními partnery a pro váš projekt máme k dispozici statika, technika zařízení budov, a rozpočtáře. Při návrzích staveb se řídíme honorářovým řádem České komory architektů. Pokud znáte výši své plánované investice lze si snadno vypočítat cenu projektu pomocí Kalkulačky pro pozemní a krajinářské stavby
Krajina
Věnujeme se začleňování lidských sídel do krajiny a krajiny do sídel. Navrhnu pro vás parky, zahrady, doprovody toků a komunikací i městskou zeleň a stromořadí. Provedu vás procesem od studie, přes návrh a připravím dokumentaci pro stavební řízení. Prováděcí projekt zpracovávám v součinnosti se smluvními partnery a pro váš projekt mám k dispozici krajináře, zahradníka, technika a rozpočtáře.
Město a veřejný prostor
Dům a silnice není město. Předivo města je složitý systém zahrnující mnohem více než jen bydlení, parkování, zastávku a kanál. Tak jako náš byt vymezuje místo, kde se cítíme bezpečně, je potřeba uvažovat o vytvoření bezpečného místa pro člověka ve městě. Ve městě bojuje člověk o prostor s mnoha vlivy, mým úkolem je tyto vlivy navzájem koordinovat, uvést je do ekvilibria a najít pro všechny výhodné řešení. Zpracovávám studie veřejných prostorů a spolupracuji s inženýrskými týmy na vytvoření kvalitních městských prostorů, nejen na hlavním náměstí.
Výstavy, instalace a publikace
Veškerá vaše odvedená práce a její viditelné výsledky je třeba propagovat, katalogizovat a archivovat. Navrhuji a stavím výstavy, přehlídky a showroomy pro umění i komerční výrobky. Jednotlivý exponát i mezinárodní výstava vyžadují péči. Při návrhu výstavních prostor spolupracuji s profesionálními umělci a odborníky na světelné a technické zajištění expozic.
Katalogy, sborníky a monografie neodmyslitelně patří k výstavám a přehlídkám. Na publikacích nejčastěji zastávám služby editora a zodpovědného redaktora. Při jejich tvorbě spolupracuji s korektory, grafiky a vydavatelskými domy.
~
Naši skvělí klienti:
A další: Krnsko real s.r.o., Jizera Invest, ZLT a.s., Martin Faltejsek, Tonhauserovi, Staří,